Jogszabály – számlázó program követelmények

paragrafusSzámlázó programmal szembeni követelmények

Számlaadás, nyugtaadás - alapvető szabályok 2016 (388 letöltés)

Számlázás – gyakran ismételt kérdések

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás - mit jelent?

2016.01.01-tól kizárólag olyan számlázó program használható, mely tartalmazza ezt a funkciót. Az adatszolgáltatást NAV ellenőrzéskor, az ellenőr kérésére kell elvégezni. A funkció nevének és működésének minden programban egységesnek kell lennie. Az adatszolgáltatás egy xml fájlt állít elő, mely tartalmazza a kért időszak, vagy sorszám tartomány szerinti számla adatokat a 23/2014-es NGM rendelet melléklete szerinti formátumban.

További információk

Mely adatokat kötelező feltüntetni a számlán?

 • számla kelte
 • számla sorszáma
 • kiállító neve, címe, adószáma
 • vevő neve, címe
 • értékesített termék, szolgáltatás megnevezése, mennyiség, nettó ár
 • számla nettó értéke, Áfa százaléka és értéke

Milyen esetektől függő adatokat kötelező tartalmaznia a számlának?

 • kiállító közösségi adószáma (EU-n belüli exportszámla esetén)
 • vevő adószáma (fordított adózású számlán, EU-n belüli exportszámlán, Áfa értéke eléri az 1 millió forintot)
 • teljesítés kelte (ha eltér a kiállítás keltétől)
 • árengedmény (ha az egységár nem tartalmazza)
 • "kisadózó" szöveg (ha a kiállító KATA szerint adózik)
 • Áfa értéke forintra átszámolva, árfolyam értéke (devizás számla esetén)
 • "pénzforgalmi elszámolás" szöveg (pénzforgalmi adózási mód esetén)
 • "fordított adózás" szöveg (fordított adózású számla esetén)

Milyen egyéb adatokat tartalmazhat (nem kötelezően) a számla?

 • termék, szolgáltatás besorolás (Vtsz, Szj, stb.)
 • fizetési mód
 • fizetési határidő

Milyen megfelelőségi nyilatkozatra van szükség?

A megfelelőségi nyilatkozat megszűnt, helyette a számlázó programok kötelező bejelentése szükséges 2014 október 1.-től.

További információk

A számlán kötelező-e a pecsét, vagy az aláírás?

A számla pecsét és aláírás nélkül is érvényes.

Hogyan lehet számlát módosítani?

Kiállított számlát módosítani nem lehet. Ha a számla valamilyen szempontból rontott, akkor azt sztornózni kell, majd egy új, helyes számlát kiállítani. Ebben az esetben 3 számla keletkezik: eredeti, eredeti sztornója, új számla. A rontott, vagy módosítandó számla javítására a számla helyesbítés is használható, ebben az esetben csak 2 számla keletkezik: eredeti és helyesbítő.

8. §

(1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy a) a számlázó program – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a  számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

(5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.

9. §

(1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a  számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a  számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

10. §

(1) A  számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a  számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a  számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A  számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre. (

3) A  számlázó program funkcióinak módosítása esetén az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.

(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az  ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az  adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

(5) A  (2) és a  (4)  bekezdésben a  dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a  saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

11. §

(1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program a) nevét, azonosítóját; b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát; c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program a) (1) bekezdés szerinti adatait; b) használatból történő kivonásának időpontját a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

12. §

Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát.

13. §

(1) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (1) bekezdésétől eltérően – köteles a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét; b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az  adóhatósághoz, az  erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (2) bekezdésétől eltérően – köteles a) az (1) bekezdés szerinti adatokat; b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

scrolltop

Professzionális számlázási, raktrákészlet kezelő és webes kereskedelmi megoldások

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás...
Az Uniós törvények szerint felhívjuk a figyelmét, hogy ez a weboldal "cookie"-kat, azaz "sütiket" használ. A sütik kis adatcsomagok, melyet az internetes szolgáltatások a böngészőben helyeznek el. Ezek segítségével lehetséges pl. a bejelentkezés, vagy a személyre szabott tartalom megjelenítése. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.