Gyűjtőszámla készítése és feltételei?


A Stock2000 kereskedelmi rendszer lehetőséget ad gyűjtőszámla készítésére. A gyűjtőszámla funkció minden programverzióban megtalálható, alap szolgáltatás.

A gyűjtőszámlákat korábbi szállítólevelek csoportos kiszámlázásával végzi a program.

Gyűjtőszámla készítésének menete
A szállítólevelek táblázatban, a Gyűjtő számla lapfülön lehetséges az összevonásra kerülő szállítóleveleket kijelölni.
A táblázat az azonos vevő összes számlázható szállítólevelét megjeleníti. A "+ oszlop" jelölőnégyzeteire duplán kattintva lehet kijelölni, vagy a kijelölést tötölni az egyes soroknál.

A szállítólevelek részben, vagy egészben is összekapcsolhatók. A szállítóleveleken található tételsoroknál megadható a számlázandó mennyiség.
Alapértelmezetten ez a teljes mennyiség, illetve a korábbi, résszámlázott mennyiségekkel csökkentett, teljes számlázható mennyiség.

Jogszabály (2016)


Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít
  • a teljesítés napján egyidejűleg, illetve
  • az adott naptári hónapban illetve a rá vonatkozó adó-megállapítási időszakban.
Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója. A számlaadási kötelezettség a teljesítés napján, de legkésőbb attól számított ésszerű időn belül teljesítendő.

A nem azonos napon teljesített ügyletekről gyűjtőszámla csak akkor bocsátható ki, ha a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodtak.
Gyűjtőszámla legfeljebb naptári hónapról, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adó-megállapítási időszakának teljesítéséről bocsátható ki.
Gyűjtőszámla – a felek megállapodásának függvényében – naptári hónapnál illetve a számlakibocsátásra kötelezett adó-megállapítási időszakánál rövidebb időszakra vonatkozóan (pl. havi bevalló esetén egy hetes időszakokra) is kibocsátható.

Amennyiben a számlakibocsátásra kötelezett nem havi bevalló, az általa kibocsátott gyűjtőszámla csak akkor vonatkozhat egy naptári hónapnál hosszabb időszakra, illetve az egyik naptári hónapban kezdődő és a másik naptári hónapban befejeződő időszakra, ha a gyűjtő számla nem tartalmaz:
  • Áfa tv. 89. §-a szerinti – vagyis adómentes Közösségen belüli – termékértékesítést és
  • olyan szolgáltatásnyújtást, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozóként a Közösség másik tagállamában teljesül.
A nem azonos napon teljesített ügyletekről kibocsátandó gyűjtőszámla esetén a számla kibocsátására rendelkezésre álló ésszerű időt a naptári hónap utolsó napjától illetve a számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adó-megállapítási időszak utolsó napjától kell számítani. Ennek megfelelően a gyűjtő számlát pl. havi bevalló esetén legkésőbb a naptári hónap utolsó napját követő 15. napon ki kell bocsátani.

A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai – az alkalmazott adómérték, illetőleg adómentesség szerinti csoportosításban – összesítetten szerepeljenek.

A naptári hónapban, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adó-megállapítási időszakának teljesítéseiről kibocsátott gyűjtőszámla kibocsátásának dátuma nem egyezik meg a gyűjtőszámlán szereplő ügyletek Áfa tv. szerinti teljesítési időpontjával.

A gyűjtőszámlán az egyes ügyletek teljesítési időpontja mindig szerepeltetendő.

A fentiek szerinti speciális rendelkezéseken kívül, a gyűjtőszámlára is a számlára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
2016-10-07 12:33 STOCK2000HU

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.