Nyugtaadás, nyugta nyomtatás, feltételek


A Stock2000 kereskedelmi rendszer kiskereskedelmi (bolti, áruházi eladás) modulja alkalmas nyugta, illetve vásárlás összesítő nyomtatására.

Ha a pénztárgép csak egy összegző blokkot nyomtat, lehetőség van részletes vásárlás összesítő - nyugta  - készítésére is. Ez a nyomtatvány általában blokknyomtatón készül, blokk méretű.

A nyomtatvány minden olyan információt tartalmaz, amely előírás a nyugta tartalmával kapcsolatban.
Ezenkívül megjelennek a termékek egységárai, összértéke, kedvezmény mértéke, liter/kg/kiszerelés árak.

A nyomtatvány alján szerepelnek az áfa kulcsonkénti összegek, és lehetőség van (bizonyos pénztárgépek használata mellett) a pénztárgépek számára beolvasható vonalkódok megjelenítésére is.
Az ilyen pénztárgéppel rendelkezőknek nem kell begépelni az összegeket, elég a vonalkódokat beolvastatni a pénztárgéphez csatlakoztatott vonalkód olvasóval.

További részletek a bolti, áruházi kiskereskedelmi programmodulról:
Stock2000 - "közért" rendszer

Jogszabály (2016)


A nyugta adattartalma
A nyugtának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
  • a nyugta kibocsátásának kelte,
  • a nyugta sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja,
  • a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint a neve és címe,
  • a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.
Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a nyugta kibocsátásának kelte helyett elegendő azt az időpontot illetve időszakot feltüntetni, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

Nyugta
Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számlaadási kötelezettség alól az adóalany, ha a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybevevő olyan nem adóalany személy (ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét – a teljesítés napjáig – készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri.

Ugyancsak mentesül a számlaadási kötelezettség alól a belföldi adófizetési kötelezettségét egyablakos rendszeren keresztül teljesítő adóalany azon távolról is nyújtható szolgáltatása tekintetében, amelynek az igénybevevője a számla kibocsátását nem kéri.
Ezekben az esetekben az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugtát kibocsátani.

Nyugta helyett az adóalany számlát is kibocsáthat. A nyugta lehet papír alapú vagy elektronikus. Kizárólag magyar nyelven állítható ki.

A nyomdai úton előállított nyugtának illetve a számítógéppel előállított nyugtának (ide nem értve a pénztárgéppel, taxaméterrel előállított nyugtát) az Áfa tv. előírásai mellett a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

Jogszabályi előírás határozza meg azokat az eseteket, amelyekben az adóalany köteles a nyugtaadási kötelezettséget pénztárgép alkalmazásával teljesíteni. Amennyiben az adóalany akár jogszabályi kötelezettség alapján, akár saját választása alapján pénztárgép alkalmazásával tesz eleget a nyugtaadási kötelezettségének, az Áfa tv. rendelkezései mellett a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben foglaltakra kell figyelemmel lennie.

2015. január 1-jétől a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítéséhez online adatkapcsolatra képes pénztárgép alkalmazandó, függetlenül attól, hogy az adóalany a pénztárgépet a saját döntése vagy jogszabályi kötelezettség alapján alkalmazza.

Amennyiben az adóalany taxaméter alkalmazásával tesz eleget nyugtaadási kötelezettségének, az Áfa tv. rendelkezései mellett – 2016. december 31-éig – a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben foglaltakra kell figyelemmel lennie.
2016-10-07 13:09 STOCK2000HU

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.